Dom zdravlja Ljubuški

https://www.dzljubuski.com/    Dom zdravlja Ljubuški je javnozdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne i specijalističko konzultativne zdravstvene zaštite na području Ljubuškog.

Pružiti kvalitetnu primarnu i specijalističko - konzultativnu zdravstvenu zaštitu cjelokupnom stanovništvu Grada Ljubuškog te primjenjivati pristupačne i učinkovite zdravstvene programe, koji bi u okvirima naših mogućnosti, zadovoljili sve potrebe društvene zajednice.