Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

https://www.zjz-zzh.ba/   Zavod obavlja javno-zdravstvenu djelatnost, koja obuhvaća:

 • predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svoga rada,
 • provodi zdravstveno-statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenoga stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje županije,
 • prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području županije,
 • planira, organizira i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva,
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti,
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti,
 • provodi preventivnoodgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje županije,
 • koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje županije,
 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području županije i provodi protivepidemijske mjere, te nadzire provođenje obvezatnih imunizacija,
 • obavlja raspodjelu obvezatnih cjepiva zdravstvenim ustanovama na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području županije,
 • nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje županije,
 • obavlja sanitarnu kemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
  • stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području županije,
  • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama na području županije, kao i s mjerodavnim tijelima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnoga zdravlja.
Više u ovoj kategoriji: « VG Residence Dom zdravlja Ljubuški »