Udruga Lubussa

Udruženje Lubussa sa sjedištem u Ljubuškom je nastalo s nekoliko temeljnih ciljeva:

  • Promicanje, zaštita i vrednovanje kulturno-povijesne baštine BiH,
  • Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova,
  • Poticanje na što bolju zaštitu, popravke, konzervaciju, restauraciju i restituciju spomenika i drugih povijesnih vrijednosti,
  • Sustavno praćenje stanja kulturnih dobara i osiguravanje zaštite od svakog ugrožavanja tih dobara ili njihovih spomeničkih svojstava, kao i svake druge protupravne ili neovlaštene uporabe,
  • Turistička promicanja kulturno-povijesne baštine BiH.