IKS Portal

https://iks-portal.info/

Javna ustanova "Kulturno-športski centar" gospodari sportskim i kulturnim objektima u vlasništvu grada Ljubuškog. Obavlja poslove knjižnice, organiziranja kulturnih događaja i manifestacija važnih za Grad Ljubuški, te poslove održavanja sportskih objekata kao i organiziranja sportskih događaja.

Aktivnosti Javne ustanove odvijaju se na različitim lokacijama i u različitim objektima kulturno-športskog sadržaja, kojima gospodari Javna ustanova „KŠC“, a koje je dobila na upravljanje i održavanje od strane osnivača, tako da je naš rad organiziran na više mjesta.

Više u ovoj kategoriji: « 3A HAGS Radio Čapljina »