Reference

Tvrtka „Wood-Interijeri“ d.o.o.

http://www.wood-interijeri.com/

Tvrtka „Wood-Interijeri“ d.o.o. sa sjedištem u Mostaru (Bosna i Hercegovina) nastaje 1998.godine, te predstavlja nastavak tradicije tvrtke „Global“ d.o.o. Danas u našim pogonima u G.Radišićima, Ljubuški proizvodimo cijeli niz proizvoda iz masivnog drveta s naglaskom na podove koje dobrim dijelom izvozimo na zapadnoeuropska tržišta. Svu drvenu građu sušimo u našim specijaliziranim sušarama pored čega posjedujemo i komoru za parenje drveta.